KBT - VARFÖR VI GÖR SOM VI GÖR

Grundläggande förhållningssätt från kognitiv beteendeterapi

Utbildning

Om kursen

Hur kan man bli bättre på att bemöta människor i olika situationer för att skapa välmående arbetsplatser, minska negativ stress och generera goda möten?

Genom att ha grundläggande förståelse och förhållningssätt från KBT kan du som ledare eller medarbetare utvecklas i din roll och bli bättre på att förstå mänskligt beteende. Med denna insikt kan du i samspelet med andra påverka och främja psykisk hälsa och ett hållbart arbetsliv.

Du lär dig grunderna i KBT och får förståelse för dina egna och andras beteenden

Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i KBT – om varför vi människor gör som vi gör. Du blir bättre rustad i din kommunikation och får förståelse för hur du samspelar med andra genom att använda de vanligaste KBT-teknikerna.

Dessutom lär du dig att kartlägga tankar, känslor och beteenden för att kunna bemöta, och motivera dig själv och den du möter till positiv beteendeförändring. Kursen är inte en terapiutbildning eller en kurs av behandlande karaktär. Meningen med kursen är att man ska kunna få en överblick över KBT som metod på ett pedagogiskt sätt oavsett yrkeskategori, vilket gör denna kurs unik.

Din kursledare Agnes Mellstrand är leg. psykolog med KBT-inriktning med lång erfarenhet av KBT-behandling. Hon handleder chefer och medarbetare som i sina arbeten försöker att förstå svåra situationer och kunder med hjälp av KBT. Under kursen varvar Agnes teori med fallexempel och praktiska övningar. Detta för att du som deltagare både ska få en verklighetstrogen inblick i hur KBT fungerar, samt användbara och relevanta verktyg till din yrkesvardag.

Genom att gå denna kurs utvecklas du i din yrkesroll och blir bättre på att förstå mänskligt beteende med hjälp av KBT.

#KBT #ledarskap #medarbetarskap #hållbartarbetsliv #beteendeförändring #kognitivbeteendeterapi #OBM #kompetensutveckling #agnesmellstrand

 • ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR/KURSER DATUM

  Kursen (2 dagar) ges vid ett till två tillfällen per termin i vackra lokaler på Djurgården i Stockholm. Vid detta tillfälle möter du deltagare från olika branscher med vilka du kan interagera och dela erfarenheter med. 

  2 dagar kl. 9-16

  Stockholm, 12-13 september, 2024 (Extrainsatt tillfälle!) 

  och 

  Stockholm, 18-19 november, 2024 (Finns några få platser kvar!)


  Pris: 13 900 kr exkl. moms (i priset ingår pdf-fil, fika på fm och em samt lunch). 

  Anmälan görs i formuläret nedan:

 • SKRÄDDARSY DIN KBT - Varför vi gör som vi gör

  Vill du att Agnes kommer till Er och föreläser? I de företagsinterna utbildningarna skräddarsyr Agnes kursen för just Er och utgår från de utmaningar ni ställs inför på er arbetsplats.  Kontakta Agnes i formuläret nedan.

KURSINNEHÅLL

Vad är KBT?
Lär dig att förstå och förändra beteenden - om människosyn och förändringsprocesser, samt ”konsten att göra det som fungerar”.
 • KBT ur ett historiskt perspektiv

 • Grundläggande inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys
  Hur man med hjälp av inlärningsteori kan förstå människors agerande

 • Att beskriva beteende
  Kopplingen mellan tankar, känslor, kropp och beteenden

 • ABC-analysen 
  En modell för att förstå sitt eget och andras beteende 

Tredje vågens KBT
- översikt och tillämpning

 • DBT (Dialektisk beteendeterapi)
  Känsloreglering och impulskontroll

 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
  Acceptans och att gå i värderad riktning

 • Mindfulness
  Medveten närvaro och uppmärksamhetsträning

 • CFT (Compassionfokuserad terapi)
  Självmedkänsla och medkänsla för andra

Genomgång av några vanliga tekniker och element i KBT

 • Psykoedukation

 • Exponering

 • Beteendeexperiment

 • Beteendeaktivering

 • Känsloreglering

 • Kognitiva tekniker

KBT som alliansskapande samtalsmetodik – exemplet att validera

KBT och tillämpningsområden

 • KBT – ett nytt sätt att se på depression
  Depressionsspiralen och beteendeaktivering

 • KBT – vid ångest och t ex paniksyndrom
  Ångestkurvan och habituering, nyinlärning

 • KBT – i arbetslivet och vid stresshantering

 • KBT – i vardagslivet

Personlig handlingsplan - verktyg att fortsätta med och i vilket syfte

OM AGNES MELLSTRAND

Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog, handledare och föreläsare. Hon jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder bland annat psykologstudenter i stödsamtalsmetodik samt chefer och personal. Agnes är också författare till den populära boken Psykiatri för icke-psykiatriker - om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden (Gothia Kompetens, 2022) och som grundar sig på Agnes kurs "Psykiatri för icke-psykiatriker". Läs mer om kursen och boken  Psykiatri för icke-psykiatriker:  www.psykiatriforickepsykiatriker.se

Agnes föreläsningar har ett folkbildande syfte. Förutom kursen KBT - varför vi gör som vi gör och Psykiatri för icke-psykiatriker, det hållbara bemötandet vid psykisk ohälsa, föreläser Agnes bland annat om Hållbart arbetsliv, Hållbart ledarskap, Psykologisk trygghet på arbetsplatsen och Svåra samtal. Kontakta Agnes för mer info kring olika uppdragsförfrågningar.

Agnes är ofta anlitad av media i folkbildande syfte och har även medverkat i olika teveproduktioner som Dolt under ytan och Superföräldrar (UR Play). Agnes är också återkommande gäst i podden Är jag sjuk och Var god sörj. Läs mer på www.psykologalliansen.se och på www.agnesmellstrand.se

Foto: Marcus Gustafsson

ANMÄLAN

I meddelandefältet nedan skriver du antal deltagare,  namn  och datum samt telefonnummer till dig som anmäler. Du kan också göra en anmälan genom att mejla till agnes@psykologalliansen.se

Om du vill göra en förfrågan om skräddarsydda utbildningar eller föreläsningar går det bra att använda samma formulär.

Pris: 13 900 kr exkl. moms (i priset ingår pdf-fil, fika på fm och em samt lunch). 

Varmt Välkommen!

Agnes Mellstrand

Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Namn E-post Meddelande Skicka in

KBT - VARFÖR VI GÖR SOM VI GÖR

DATUM: 12-13 SEPTEMBER och

18-19 november


Stockholm

070 407 19 49

agnes@psykologalliansen.se

Sagt om KBT-varför vi gör som vi gör och agnes 

citat deltagare 

"En superkompetent och engagerande ledare som höll i en superfin kurs. En härlig miljö med högt i tak skapades, vilket ledde till en trygg grupp som med lätthet kunde dela med sig."

citat deltagare

"Kursen var mycket intressant och gav mig flera olika verktyg att arbeta med i verkligheten istället för att sväva uppe i det blå. Agnes koncept är verkligen medryckande och du sitter hela tiden och suger in informationen och exemplen hon använder för att tydliggöra poängen."

 


citat deltagare

"Några väldigt bra och enkla modeller som man kan tänka på i mötet med andra människor och i hur man gör själv, tex ABC och ACT. Redskap för att förebygga stress. Metoder som man kan använda för att släppa tankar, vikten av motsattsbeteenden. En ökad förståelse för vad KBT är. Vikten av att formulera problem. Bra upplägg från en engagerad, tydlig och inkännande föreläsare